divendres, 14 de maig de 2010

Rebuig del PCE a la retallada de despesa social

El PCE rebutja la brutal retallada de drets socials anunciat pel govern del PSOE perquè suposen una agressió sense precedents als interessos dels treballadors.

El Govern no planteja prendre cap mesura que afecte als veritables causants de la crisi, que són la banca, i grans empreses, tampoc planteja actuacions tendents a la creació d'Ocupació. El Govern Zapatero planteja mesures dirigides exclusivament que siguem les treballadores i treballadors qui paguem la crisi.

Estem davant d'un Govern que ha passat de no saber què fer, a un Govern que assumeix les tesis del capitalisme més salvatge i trau del calaix les velles receptes fracassades del Fons Monetari Internacional, que han estat les veritables causants de la terrible crisi del capitalisme que estem sofrint.

Ara sí comencem a estar com a Grècia, per la política de retallades socials i de fer pagar als més febles els errors d'una política que només ha propiciat l'acumulació de grans riqueses i l'augment de les diferències entre pobres i rics, les mesures carreguen sobre els treballadors/es el cost d'aquesta crisi.

La retallada salarial als treballadors/es de la Funció Pública, no només trenca l'acord arribat amb els Sindicats més representatius i que la Vicepresidenta del Govern va confirmar fa unes setmanes que s'anava a complir en tots els seus continguts, sinó que fa caure sobre aquest sector els majors sacrificis com si fossin els culpables de la crisi.

L'incompliment en la revaloració de les pensions i el caràcter retroactiu de les ajudes a la Dependència, afecta als sectors socials més desfavorits en el nostre país, ja que proposa deixar congelades pensions de 800 i 900€ que no estan considerades com mínimes i eliminant el caràcter retroactiu de les ajudes a la Dependència es carrega sobre els ciutadans la dilatació de la gestió de l'Administració de les ajudes sol·licitades, igualment suprimir el Xec-nadó, no és més que reduir ingressos socials.

Els obstacles establerts per a la Jubilació parcial, signifiquen tancar una de les poques portes d'entrada perquè els treballadors/es més joves troben un treball estable, no només trenca amb aquesta necessària dinàmica (l'atur juvenil arriba a el 40% de la població activa corresponent), sinó que destrossa un arma que els Sindicats han sabut utilitzar per a evitar acomiadaments traumàtics, en uns moments on els ERE's estan deixant en el carrer a milers de treballadors que tenen una edat per la qual li resulta pràcticament impossible trobar treball.

Finalment les retallades al desenvolupament i a les inversions públiques, que es sumen als aprovats anteriorment en el pla d'estabilització, va a significar en realitat una pareda d'activitat en multitud de petites empreses, per tant una nova garrotada a l'ocupació.

A tot això caldrà sumar-li l'efecte de les retallades en les Comunitats Autònomes, que sens dubte repercutiran molt negativament en els ja asfixiats Ajuntaments, amb les conseqüències que van a tenir sobre l'atenció social i l'ocupació.

Les mesures del Govern del PSOE, són antisocials i destinades al fracàs, clarament contràries a l'interès general, ja que en lloc de posar en valor la lluita contra el frau fiscal, i de complir els anuncis d'eliminar els paradisos fiscals, retallar el grans salaris i controlar els grans beneficis de la banca, com mesures per a superar el dèficit, opta per unes mesures dirigides directament que siguin els mes febles qui paguin el dèficit i sofreixin una sortida de la crisi que va a generar més atur al reduir el consum i crear més incertesa social.

En aquests moments el PCE creu necessària una GRAN MOBILITZACIÓ GENERAL per a defensar una sortida de la crisi que comence per una Reforma Fiscal, un control dels beneficis de la Banca i la creació d'Ocupació, una Mobilització que pare aquest nou intent del Govern d'imposar mesures contràries als interessos de la majoria de la població i que agreugen la situació dels aturats i pensionistes.